About: замърсяване на въздуха

Гражданите на ЕС могат да съдят държавите за вредния мръсен въздух

Гражданите на страните от Европейския съюз могат да предявяват искове срещу правителствата си за финансова компенсация, ако незаконните нива на замърсяване на въздуха увреждат здравето им.
Политика 07-01-2022

Замърсяването на въздуха в света е убило 1,8 млн. души

Констатациите идват, в момент когато Европейската комисия подготвя законодателно предложение за преразглеждане на стандартите на ЕС за качество на въздуха.

Проучване: Западните Балкани да спрат смъртоносното замърсяване с въглища

Регионът все още замърсява над шест пъти повече от позволеното.