About: Иванка Диловска

Либерализацията на пазара на ток ще удари силно домакинствата, ако се прави без стратегия

Според националния план пълната либерализация на електроенергийния пазар в страната трябва да бъде факт до 2025 г.

Защо България да се отказва от въглищата, ако големите в света не го правят?

Защо България или която и да е друга страна от ЕС, която зависи от въглищата, да трябва да затваря централите си, ако най-големите икономики в света не го направят?