About: Институт за енергиен мениджмънт

Управляващите пренебрегват електроенергийната мрежа

Реализирането на зеления преход е в пряка зависимост от способността на мрежата да „приема“ новите пазарни участници и то на фона на поддържане на високи нива на сигурност на електроснабдяването за всички клиенти.

Калоян Стайков: България има интерес от нов дългосрочен договор с „Газпром“

Обещават се все повече възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), но няма яснота как те ще се присъединяват към мрежите, коментира Стайков.