About: КЗК

Икономика 11-11-2021

КЗК: „Лукойл“ злоупотребява с господстващо положение

Проверката установи, че разглежданите практики представляват една обща стратегия на групата за създаване на пречки пред вноса на горива в страната.