About: климат

Политика 24-09-2021

Страните от ЕС се борят да съгласуват общ подход за климата

Един от проблемите е дали климатичните цели на страните трябва да следват "общ график“.
Икономика 05-08-2021

Ценообразуването на CO2 за сградите и транспорта е необходимо, ако се направи добре

Без да се определят цените на емисиите на въглеродния диоксид от сгради и транспорт, Европа ще пропилее целта си за понижение с 55%.
Политика 02-08-2021

Празните думи и лозунги няма да декарбонизират Европа

Празните думи и лозунги няма да декарбонизират Европа, пише 18-годишна активистка.
Транспорт 15-07-2021

ЕС се прицелва към авиационния сектор, за да постигне климатичните си цели

Авиацията трябва да допринесе в по-голяма степен за целта на ЕС за намаляване на нетните вредни емисии с 55% до 2030 г., спрямо нивата от 1990г, заявиха от Европейската Комисия.

САЩ и Русия договориха сътрудничество за климата

Въпреки обтегнатите отношения между двете страни, САЩ и Русия ще си сътрудничат по въпросите за изменението на климата. Това стана ясно от посещението на американския пратеник за климата Джон Кери в Москва, в понеделник.
Политика 07-07-2021

ЕС търси подкрепа от частния сектор, за да постигне климатичните си цели

"Тъй като размерът на необходимите инвестиции далеч надхвърля капацитета на публичния сектор, основната цел е частни финансови потоци да бъдат насочени към съответните икономически дейности", завиха от Европейската комисия.

Ръстът в глобалното търсене на газ застрашава международните климатични цели

След рекордния спад миналата година, възстановяването на глобалното търсене на газ до 2024 г., може да отклони света от постигането на целта за нетни нулеви емисии до 2050 г.