About: куиз

Икономика 03-09-2020

Куиз – Какво знаете за политиката на сближаване на ЕС?

Какво знаете за политиката на сближаване или т. нар. кохезионна политика на ЕС? Независимо дали сте експерт в тази област или имате най-общи познания, EURACTIV е изготвил куиз, за да проверите разбирането си за кохезионните фондове на ЕС – и ...