About: Лобиране

Икономика 31-08-2021

Google, Facebook, Microsoft плащат най-много за лобиране в ЕС

Технологичният сектор надминава по разходи за лобиране дори фармацевтичния, този на изкопаемите горива, финансите и химическите сектори.