About: мека сила

Турция засилва меката си сила, пренебрегвайки вътрешните си проблеми

Турция е една от страните, които използват благотворителност и помощ, за да издигнат международния си авторитет и да разширят влиянието си върху други страни, особено в Западните Балкани.