About: облигации

Финанси 05-05-2020

Кой има нужда от врагове с приятели като тези в Карлсруе…

Конституционният съд на Германия, който е със седалище в Карлсруе, атакува работата на Европейската централна банка, в момент, когато от поледната зависи самото съществуване на еврозоната.
Финанси 01-05-2020

ЕЦБ готова да увеличи огневата си мощ срещу коронавируса

Европейската централна банка е готова да увеличи програмата си за изкупуване на облигации в размер на 750 милиарда евро, за да се справи с икономическия спад вследствие на пандемията от коронавирус.