About: отбрана

Политика 03-03-2022

Военна икономика: Назад към основите

Борбата за осигуряване на самите основи на функционираща икономика - храна, енергия и сигурност, има потенциала да промени политиките и начина, по който мислим за тях.