About: политическа криза

Политика 06-10-2021

Румъния е на прага на политическа криза

"Какво ще спечелите, като потопите страната в хаос?“, попита премиерът.