About: преброяване;

Политика 31-03-2022

В Северна Македония преброиха 3 504 българи, една трета са албанци

Малкият брой българи вероятно ще предизвика конфликт със София, която смята, че броят им е много по-голям.
Политика 04-10-2021

Населението в Северна Македония е намаляло със 190 000 души

През 2002 г. 25% от населението се е самоопределило като албанско, а 64% са казали, че са македонци.
Политика 27-09-2021

След 20 години отлагане, Северна Македония започна преброяване

Преброяването остава силно чувствителен проблем заради потенциалното влияние върху етническите общности.