About: психично здраве

Политика 10-04-2020

За коронавируса и психичното здраве

Защитниците на психичното здраве се надяват, че един от резултатите от кризата може да е намаляването на стигмата около психичното здраве.