About: социално-икономическа криза

Политика 18-04-2020

В тази криза сме заедно, но не сме равни

В призив за единство лидерите по целия свят заявиха, че COVID-19 засяга всички, но някои групи са особено уязвими и следва да бъдат защитени.