About: споразумение за отбрана

Политика 12-05-2022

Гърция ратифицира внушително споразумение за отбрана със САЩ

Съединените щати ще задълбочат американското военно присъствие в четири нови военни бази в Гърция.