About: Съд по правата на човека

Съдът реши Полша и Латвия да помогнат на нелегални мигранти

Съдиите уточниха, че нито на една държава не е било казано да пусне групата мигранти.