About: финансова стабилност

Икономика 10-11-2021

Някои страни от ЕС смятат, че националната финансова стабилност е застрашена

Държавите-членки със значително присъствие на чуждестранни банки се опасяват, че споразумението Базел III жертва тяхната национална финансова стабилност.