About: фискални правила

Икономика 30-12-2021

2022 г.: Фискална конфронтация при несигурни икономически обстоятелства

Този поглед напред за 2022 г. трябва да е с предпазливо напомняне, че продължаващата пандемия и свързаните с нея икономически последици и инфлация може бързо да променят приоритетите на политиката в блока.
Икономика 03-12-2021

Германия отхвъри облекчаването на фискалните правила на ЕС

Докато южните страни на ЕС настояват фискалните правила да станат по-гъвкави и свободни, Германия е резервирана по отношение на реформата на Пакта за стабилност и растеж.