About: членство на ЕС

Грузия също кандидатства за бързо приемане в ЕС

Ако тенденцията продължи, Молдова скоро може да бъде следващата, която ще се бори за статут на кандидат за членство в ЕС.