About: ядрена енергетика

Какви биха могли да бъдат последствията от руските актове на „ядрен тероризъм“?

Русия предаде две ядрени централи, които изискват постоянно професионално наблюдение, на военни, които може дори да не са наясно с потенциално катастрофалните последици от небрежността си.