About: ядрена енергия

Ядрената индустрия в Европа очаква завръщане

С амбициозните цели за декарбонизация и продължаващата криза заради цените на енергията Европа преразглежда ролята на ядрената енергия в своя енергиен микс.