About: ядрена централа

Румъния ще строи АЕЦ със супермодерна технология от САЩ

Внедряването на SMR технологията ще бъде основен принос за декарбонизирания на енергийния сектор и бъдеще с нулеви вредни емисии.