Видео

31-07-2020

Общата селскостопанска политика на ЕС: Отговорите на основните въпроси

С това видео EURACTIV отговаря на някои от най-често задаваните въпроси, свързани с Общата селскостопанска политика на ЕС.